Vedligeholdelse af din nye edderdunsdyne

For at din dejlige edderdunsdyne bevarer sin fyldighed og fantastiske evner til at isolere, er det en god ide at følge disse råd. Har du brug for at få dynen renset, kan dit professionelle renseri følge nedenstående vejledning.

Det er en god ide at benytte et renseri, som her erfaring i at rensning af edderdunsdyner.

Vedligehold:

 • Kun professionel og skånsom vådrens (wet cleaning) uden brug af enzymholdige vaskemidler
 • Ryst dynen forsigtigt hver dag, og undlad at lægge sengetæppe på, før dynen er kommet af med nattens fugt.
 • Dynen kan ikke tåle at blive støvsuget eller banket
 • Dynen har godt af at blive luftet jævnligt ude i skygge og tørt vejr
 • Dynens volumen kan genvindes ved at den opfriskes i tørretumbler i ca. 30 minutter uden varme. (min. kapacitet 14 kg)

Professionel rens af din edderdunsdyne:
Anvend et professionelt renseri, der har forstand på edderdunsdyner og som kan lave skånsom vådrens (wet clean).

Oplysninger til renseriet findes her:

 • Kun professionel og skånsom vådrens (wet cleaning) uden brug af enzymholdige vaskemidler
 • Maksimal vandtemperatur på 29 grader celsius
 • Lav centrifugering
 • Tørretumbling ved maximalt 50 grader celsius
 • Restfugtighed på maximalt 0% efter tørretumbling

Opbevaring:
Opbevar gerne din dyne i den medfølgende emballage, for at beskytte den mod støv og insekter. Dynen kan ikke tåle at blive vakuumpakket, da dette kan påvirke dunenes struktur.

Maintaining your new eider down duvet

To ensure your lovely eiderdown duvet retains its fullness and amazing insulating properties, we recommend following these tips: If you need to dry clean your duvet, your professional dry cleaner should follow the instructions below.

It is preferable to use a dry cleaner who is experienced in cleaning eiderdown duvets.

Maintenance:

 • Only use professional and gentle wet cleaning without enzyme-based detergents
 • Shake the duvet gently every day and don’t add a bedspread until the duvet has lost the night’s moisture
 • Do not vacuum or beat the duvet
 • The duvet benefits from being aired out regularly in shade and dry weather
 • Plump up the duvet by refreshing it in the tumble dryer for approx. 30 minutes without heat. (min. capacity 14 kg)

Professional cleaning of your eiderdown duvet:
Use a professional dry cleaner who has experience of cleaning eiderdown duvets and can perform a gentle wet clean.

Information for the dry cleaner can be found here:

 • Only use professional and gentle wet cleaning without enzyme-based detergents
 • Maximum water temperature of 29 degrees Celsius
 • Low spin speed
 • Tumble dry at a maximum of 50 degrees Celsius
 • Maximum residual moisture of 0% after tumble drying

Storage:
Please store your duvet in the supplied packaging to protect it from dust and insects. Do not vacuum-pack the duvet as this can affect the down’s structure.