DUN OCH ALLERGI

Många tror helt felaktigt att de är allergiske mot dun

Alla våra produkter är NOMITE certifierade

NOMITE

Våra produkter uppfyller kraven i den europeiska NOMITE certifieringen, som dokumenterar att våra dunprodukter inte innehåller kvalster.
Tyget är så tätt i väven att kvalstren inte kan tränga igenom in till dunen.

Dessutom är alla våra dunprodukter allergenneutrala eftersom de kan tvättas i 60° C – vid 55° C dör kvalstren.

Många tror helt felaktigt att de är allergiske mot dun. Endast under ½ % är allergiska mot dun och fjädrar, orsaken är oftast att de är allergiske mot kvalster.

Symptomen för kvalsterallergi kan vara nästäppa, nysningar, ögonklåda, röda och svullna ögon samt förvärring av barneksem och astma. Symptomen liknar till förväxling symptomen för hösnuva.

Kvalster har optimala livsvillkor när luftfuktigheten är hög och temperaturen ligger mellan 17 och 32 grader, vilket ofta gör sig gällande just i sovrummet. Det är enzymer i kvalstrens avföring och delar av döda kvalster som kan orsaka allergi. Ett kvalster kan utsöndra exkrementer motsvarande 200 gånger dess vikt – per dygn.