FLORA DANICA

Alla Flora Danicas produkter har sin utgångspunkt i Simon Paulis fantastiske verk
och alla vora täcken och kuddar har uppkallats efter växter i denna bok.

Flora Danica är tillverkad i Danmark

All vår produktion sker på vår fabrik i Lunderskov nära Kolding i Danmark. Det är danska händer som har gjort din nya duv och kudde från insidan till det yttersta. Vi är stolta över det!

Flora Danica tillverkas är det med hjälp av moderna produktionsmaskiner som bygger på den metod som användes när man tillverkade täcken i Danmark för mer än 100 år sedan. Omsorgsfullt, varsamt och med passion för det täcke som blir producerat.

För att säkerställa att kvaliteten är och förblir den bästa får det handgjorda täcket, i form av våra kompetenta medarbetare, följeslagare genom hela processen.

Flora Danica är danska kvalitet och hantverk

Dansk kvalitet och hantverk

Flora Danicas koncept bygger på traditionellt danskt hantverk och design, som uttrycker något av det mest danska som finns. Det exklusiva sortimentet av täcken och kuddar är sammansatt uteslutande av naturens egna råvaror.

Orsakerna till detta är för att säkra djurskyddet, en jämn kvalitet och för att säkerställa det är total kontroll under hela processen från dun till täcke. Alla produkter övervakas noga under hela produktionsprocessen och kvaliteten på dun och tyg är av toppklass.

Dansk kvalitet och design framträder tydligt i alla produkter, det finns extra omsorg om detaljer och kvalitet och enhetlighet är ett måste.

Simon Pauli - Flora Danica

Simon Paulis Flora Danica

Simon Pauli (1603-1680) var läkare, anatom och botaniker. Han var läkare för flera danska kungar, först för Kung Frederik den 3 och senare för Kung Christian den 5.

Simon Paulis stora interesse för botanik ledde till att han år 1648 utgav sitt verk ”Flora Danica”, verket är en bok som innehåller hundratals danska växter och plantor (ca 400) med imponerande illustrationer samt ett stort och värdefullt herbarium.

Varumärket ”Flora Danica” skapades för att hylla Simon Paulis fantastiska verk. Alla Flora Danicas produkter har sin utgångspunkt i Simon Paulis fantastiske verk och alla täcken och kuddar har uppkallats efter växter i denna bok.

Flora Danica

Djurskydd

Vi tänker på dig och vår omvärld!

Vi uppmanar dig som konsument att kräva garanti för att det inte har använts dun och fjädrar som plockats från levande änder och gäss i det täcke du köper. Flora Danica accepterar inte fjädrar och dun från fåglar som har plockats levande.

Vi kräver alltid en skriftlig garanti från våra leverantörer att dunen inte kommer från levande djur. Vi genomför löpande stickprovskontroller. Fyllningen i våra produkter kommer uteslutande från industrislaktade fåglar.

För att verifiera att vi följer de europeiska djurskyddsnormerna har vi även infört ett komplett Traceability System. Genom att endast göra inköp i Europa erhåller vi dessutom veterinärattester som dokumenterar att djuren behandlas korret under uppfödning och slakt. Detta system kräver att vi dokumenterar var dun/fjädrar har köpts, var råvarorna härstammar ifrån, hur dun/fjädrar har levererats till företaget samt hur dun/fjädrar har använts.

Spårbarhet

För att vi alltid ska kunna hitta tillbaka till var våra dun och fjädrar kommer ifrån, har vi infört ett system som kontrollerar var våra dun och fjädrar kommer ifrån. Eftersom våra dun och fjädrar är en biprodukt som stammar från köttproduktion, innebär det att vi förädlar avfall (dun och fjädrar) från slakterier eftersom vi endast köper dun och fjädrar direkte från slakterierna.

Dessutom köper vi endast produkter från Europa, vilket innebär att vi går under den strängaste djurskyddslagstiftning som finns i världen. Vi köper aldrig någonsin varor som härstammar från beteckningen ”live pluck”.

Alla produkter som våra företag säljer produceras uteslutande i Danmark. Detta ger en garanti för att råvarorna hanteras på ett försvarligt sätt.

Flora Danica är medlem i BSCI

Miljömässigt och mänskligt hänsynstagande

Som danskt företag är vi medlem av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), ett europeiskt samarbete för att förbättra sociala förhållanden och reducera miljöbelastningar. amfori BSCI är ett europeiskt kontrollorgan av företagens etik och samhällsansvar.

Vi deltar därför aktivt i kampen mot barnarbete, diskriminering, tvångsarbete samt i arbetet med att säkerställa att minimilöner och arbetsvillkor efterlevs. amfori BSCI är dessutom medlem i organisationen Global Compact under FN.
Se mer om amfori BSCI här